FOR REQUESTS MAIL :

INFO@RICKYKLOOSTERMAN.NL
INFO@KAYLEIGHMARTENS.NL

CONTACT

Studio Say Cheese

31 (0) 624681666
31 (0) 651165633

SAY CHEESE!

Studio Say Cheese is een fotostudio opgericht door twee jonge, Hollandse enthousiaste ‘ kaaskoppen ’. 

Studio Say Cheese is een fotostudio gericht op product, portret en lifestyle fotografie, opgericht door Ricky Kloosterman en Kayleigh Martens. De kracht van Studio Say Cheese ligt in het vertalen van inhoudelijke concepten naar fotografische beelden door middel van een gestileerd stilleven.

Ricky Kloosterman is een ontwerpster afgestudeerd aan Design Academy Eindhoven, gespecialiseerd in het creëren van nieuwe concepten, kleur en materiaal studies. Kayleigh Martens, afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam is een specialist in het bedenken van beeldconcepten, communicatie en is de set designer van Studio Say Cheese Venlo.

Studio Say Cheese vindt het belangrijk zich te verdiepen in ‘maatschappelijke’ thema’s, bedrijven, personen en actuele onderwerpen. Studio Say Cheese start altijd met persoonlijk contact met de klant. Aan de hand van deze verdieping wordt er geïllustreerd door middel van 3D composities.

Het doel van Studio Say Cheese is het imago van een bedrijf te versterken. Zo fotografeert de studio bijvoorbeeld voor (jonge) ontwerpers door middel van professionele set-design, styling in kleur, vorm en compositie voor beeldmateriaal dat bij het bedrijf past. De foto’s worden gemaakt in de studio te Venlo waar Studio Say Cheese beschikt over verschillende achtergronden, sets en props, zodat de foto’s vastgelegd kunnen worden op maat, iets waar Studio Say Cheese bekend om staat.

De studio fotografeert ook om de storytelling en het lifestyle concept van een bedrijf te versterken. Zo fotografeerde Studio Say Cheese voor een fotografe / journalist haar bedrijfsimago. Doelgroepen moeten worden geprikkeld door context, inspiratie en herkenning. Een foto zegt meer dan duizend woorden.

Studio Say Cheese maakt ook reeksen die worden gefotografeerd vanuit actuele thema’s. Een voorbeeld hiervan is de Duchenne serie. Hierbij heeft de Studio de spierziekte Duchenne omgezet in een serie kleurrijke, informatieve, speelse beelden, gericht op de doelgroep kinderen.

Studio Say Cheese maakt opstellingen met producten en stelt hierbij kleurgroepen samen. In overleg met de klant kiest de studio sfeerbeelden en-of styling. Daarnaast kijkt Studio Say Cheese naar het totaalconcept. Ook houdt de studio rekening met doelgroep segmentaties en kan zich toespitsen op een bepaalde doelgroep die de klant met de fotografie wil bereiken. De foto’s van Studio Say Cheese kunnen worden ingezet voor reclame en communicatie uitingen. Dit kan zowel zijn voor online uitingen op bijvoorbeeld social media, of websites en offline uitingen in drukwerk, bijvoorbeeld catalogi of lookbooks.

Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ricky Kloosterman, afgestudeerd Design Academy in Eindhoven
Kayleigh Martens, afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie te Rotterdam

-

SAY CHEESE!

We as two cheeseheads ' kaaskoppen in Dutch ' started our own studio. 

Studio Say Cheese, located in Venlo, focuses on product, portrait and lifestyle photography. The studio was founded by Ricky Kloosterman and Kayleigh Martens. The strength of Studio Say Cheese is in translating content into photographic images through a stylized still life. Studio Say Cheese translates personality in atmosphere and image.

Ricky Kloosterman is a designer graduated from the Design Academy Eindhoven, specialized in creating new concepts as well as color- and material studies. Kayleigh Martens graduated from the Willem de Kooning Academy in Rotterdam and is the set designer of Studio Say Cheese and a specialist in communication and creating concepts.

Studio Say Cheese believes it is important to explore social issues, new businesses, individuals and actual topics. The studio always starts with personal contact with the customer to get personal information. On the basis of this information Studio Say Cheese illustrates the company’s image by 3D compositions.

The intention of Studio Say Cheese is to extend and deepen the image of a company. For (young) designers, for example, the studio shoots by using a professional set design, by styling in color, shape and composition, to envision/picture what suits the company. The pictures are taken in the studio in Venlo where they have different backgrounds, sets and props, so they can capture customized images for every single person or company, where Studio Say Cheese is known for.

The studio photographs to enhance the storytelling and the lifestyle concept of a company. For a photographer / journalist they captured the corporate identity in pictures. The target group should be stimulated and inspired by recognition and setting. An image is worth a thousand words.

Studio Say Cheese also creates series of photos of present-day (news) issues. Take for example the Duchenne series. The studio converted Duchenne, a muscular disease, into a series of colorful, informative and playful images for children.

Studio Say Cheese also creates arrangements with products and putts color groups together. In consultation with the customer the studio chooses atmospheric images and/or a specific styling. In addition, the studio looks at the whole concept. Studio Say Cheese also takes into account audience segmentation and can focus on a particular target group which the company wants to reach with the outcome of our photography project. The photos of Studio Say Cheese can be used for advertising and communicating. This can be for online communication, for example social media and websites, and for offline communication in printed matter, such as catalogues and lookbooks.

For more information, get in contact with one of us:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ricky Kloosterman, graduated at Design Academy Eindhoven 
Kayleigh Martens, graduated at Willem de Kooning Rotterdam

 

Portrait KayleighMartens   Portrait RickyKloosterman

 

Terms And Conditions