FOR REQUESTS MAIL :

INFO@RICKYKLOOSTERMAN.NL
INFO@KAYLEIGHMARTENS.NL

CONTACT

Studio Say Cheese

31 (0) 624681666
31 (0) 651165633

- Studio Say Cheese is a photostudio focused on portrait, product and lifestyle photography -

- Studio Say Cheese is een fotostudio gericht op portret, product en lifestyle fotografie -
1240C MAGAZINE
1240C / THE FAMILY HOUSE
AND I FEEL / LAURA VAN DE KRUIJS
ARMOR / HELENE KLEIN
BILDERBERG / GRAFISCH ONTWERP
BRIGHT
SUSTAINABILITY / BUGABOO ©
VENLOBURGER ZOMERPARKFEEST
CADAC GROUP
CHEERS
CHIC LE GEOMETRIC
CHIQUE
COGNITO / JULIE VAN DEN BOORN
COLORFUL SKETCH
COMPOLEATHER / JULIE VAN DEN BOORN
CUCI / STUDIO NUANCE
BIRYUKOVA DESIGN
DIAMONDS OM M’N NEK
DUCHENNE PARENT PROJECT
EGO 1 2 3 / HELENE KLEIN
ICONN JEWELRY
LIQUEUR
INDIALOOG
FOLDING / JULIA THOMANN
PRODUCT PHOTOGRAPHY / KERAMISCHE INDUSTRIE LIMBURG
KIM
LA OYA INDONESIA
MEJA / STUDIO NUANCE
MEN BEHIND MACHINES / HELENE KLEIN
MORNING BLUE / EVENING RED
STILL LIFE
YATNO / STUDIO NUANCE
YATNO
PAPER JEWELRY / OPMERKELIJK DESIGN
PONY MOTEL
RETRO FESTIVAL / RETRO EN DESIGN
RETRO FESTIVAL / RETRO EN DESIGN
PRESENCE / SANDRA LUNDBERG
EEFS / SILVER
SPAGHETTI A LA CREME
STUDIO TRUT
STUDIO TRUT
LOGO DESIGN / STUDIO TRUT
SUSAN / RAAK ENTERTAINMENT
VENLOBURGER 0.2
VISUAL PLESANTRIES / HELENE KLEIN
VMC DE LA BARCA
STORYTELLING / VIVIANA
XYZ
YATNO / STUDIO NUANCE
STUDIO YV

De kracht van Studio Say Cheese is het vertalen van content naar fotografische beelden. Van portret tot aan product, wij zetten persoonlijkheid om in sfeer en beeld. Studio Say Cheese ; persoonlijk met een twist.


Studio Say Cheese is een fotografie studio gelegen te Venlo, opgericht door twee Nederlandse jonge ontwerpsters. Ricky Kloosterman (afgestudeerd aan de Design Academy Eindhoven) is een ontwerpster, gespecialiseerd in het creëren van nieuwe concepten, kleur en materiaal studies. Kayleigh Martens (afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie Rotterdam, richting Lifestyle & Design) is een specialist in het bedenken van beeldconcepten, communicatie en de set designer van Studio Say Cheese.


Productfotografie / Stillevens
Productfotografie, stillevens en set design is een van de categorieën die Studio Say Cheese aanbied. Wij maken opstellingen met producten en stellen hierbij kleurgroepen samen. In overleg met de klant kiezen wij sfeerbeelden en-of styling en kijken we naar het totaalconcept welk onze klant graag wil overbrengen. Ook houden we rekening met welke doelgroep jij wil bereiken met de fotografie. Onze foto’s kunnen ingezet worden voor reclame en communicatie uitingen. Dit kan zowel zijn voor online uitingen op social media en offline uitingen in drukwerk voor bijvoorbeeld catalogussen of lookbooks. Voorbeelden van productfotografie vind je rechts onder het kopje ‘product’.  


Interieurfotografie
Ook bieden wij interieurfotografie. Hierbij fotograferen wij ‘design’ meubels in een setting. In overleg met de klant kiezen wij een sfeerbeeld of verhaal. Aan de hand van het sfeerbeeld, stemmen wij onze beelden af op materiaal, vorm, kleur en compositie. Samenstellingen en het inrichten van een ruimte met interieur objecten kan zorgen voor inspiratie voor de eindgebruiker of (interieur)architect. Meubel en-of interieurfotografie kan gebruikt worden voor uitingen in een webwinkel of webshop en in de communicatie of marketing van de producten. Voorbeelden van interieurfotografie kun je vinden rechts onder het kopje ‘product’.  


Portretfotografie
Studio Say Cheese biedt portretfotografie met een twist. Binnen een foto laten wij altijd de persoonlijkheid achter de mens weerspiegelen. Wij voegen elementen toe die echt jou/jullie persoonlijkheid laten zien. We maken een concept rondom het beeld dat jij wil creëren. Portretfotografie doen wij voor particulieren, maar ook bedrijfsfotografie valt onder ons kopje portretfotografie. Voorbeelden van portretfotografie en bedrijfsfotografie kun je vinden rechts onder het kopje ‘portrait’.


Modelfotografie
Studio Say Cheese fotografeert modellen zodat zij een eigen portfolio kunnen opbouwen. Binnen deze fotografie kunnen modellen zelf kiezen of ze willen focussen op een portret, een conceptuele, of bijvoorbeeld mode fotografie. Voorbeelden van modelfotografie vind je rechts onder het kopje ‘portrait’.


Abstracte fotografie
Er zijn ook reeksen die wij fotograferen vanuit actuele thema’s. Deze foto’s dienen voor (kunst) exposities, of ter verbreding en verdieping in ons eigen fotografie assortiment. Ook maken wij informatieve reeksen over bepaalde thematieken. Voorbeelden van abstracte fotografie vind je rechts onder het kopje ‘project’.


The strength of Studio Say Cheese is translating content to photographic imagery. From portrait to product, we translate personality into atmosphere and image. Studio Say Cheese; personality and with a twist.


Photography Studio Say Cheese is located in The Netherlands and founded by two young Dutch designers. Ricky (graduated from Design Academy Eindhoven) is a designer, specialized in creating new concepts, color and material studies. Kayleigh (graduated from Willem de Kooning Academy in Rotterdam, direction Lifestyle & Design) is a specialist in devising concepts, communication and set designer of Studio Say Cheese.


Product Photography / Still Life
Product photography, still life and set design is one of the categories that Studio Say Cheese offers. We make arrangements with products and put color groups together. In consultation with the client we choose the atmosphere or styling and look at the overall concept which the client would convey. We also consider the audience you want to communicate with photography. Our photos can be used for advertising and communication. For example, online communication on social media and offline communication in print; catalogs and lookbooks. Examples of product photography you find under the button 'product'.


Interior Photography
We also offer interior photography. We shoot 'design' furniture in a setting. In consultation with the client we choose the atmosphere or a story. After discussing the moodboard, we adjust our images on material, form, color and composition. Compositions and decorating a room with interior objects can provide inspiration for the end user or (interior) architect. Furniture or interior photography can be used for expression in a shop or webshop and in communication or marketing. Examples of interior photography can be found under the button ‘product’.


Portrait Photography
Studio Say Cheese offers portrait photography with a twist. Within a photograph we always reflect the personality behind the human. We add elements that really show your individual. We make a concept around the image you want to create. We offer portrait photography for individuals, but also business photography is one of our specialties of portrait photography. Examples of portrait photography and business photography can be found under the button 'portrait'.


Model Photography
We photograph models so they can build up their own portfolio. Within this photography you can choose if you want to focus on a portrait, conceptual, or fashion shoot. Examples of model photography you find under the button 'portrait'.

 

Abstract Photography
Studio Say Cheese photographs also series from current issues. These photos are for (art) exhibitions, or to broaden and deepen our own photography portfolio. We also make informative series on particular themes. Examples of abstract photography you'll find under the button 'project'.